AS Fertilitaksen tietosuojaehdot


AS Fertilitaksessa käsitellään henkilötietoja Viron henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Käsittelemme potilaidemme ja asiakkaidemme henkilötietoja Viron terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä koskevan lain, sairausvakuutuslain ja lääkelain mukaisesti. Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja käsittelemme Viron työsopimuslain mukaisesti. Henkilöiden terveystiedot ovat erilaisia henkilötietoja.

2. Keräämme henkilötietoja tiettyihin tarkoituksiin, joita ovat lähinnä terveydenhuoltopalvelun osoittaminen potilaillemme sekä asiakkaillemme. Kyseisiä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Jos aiomme käsitellä henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuin siihen, mihin niitä alunperin kerättiin, lähetämme sinulle ilmoituksen tietojen jatkokäsittelystä ja emme käsittele niitä muihin tarkoituksiin ennen kuin olemme saaneet suostumuksesi siihen.

3. Henkilötietojen kerääminen rajoittuu potilaillemme ja asiakkaillemme terveydenhuoltopalveluiden osoittamiseksi tarvittaviin tietoihin. Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on meille tarpeellisten työntekijöiden rekrytointi ja työsuhteen solmiminen AS Fertilitaksessa.

4. Väärien henkilötietojen tunnistamiseksi ja korjaamiseksi kysymme potilailtamme, asiakkailtamme ja työntekijöiltämme silloin tällöin vahvistusta henkilötietojen paikkansapitävyydestä.

5. Henkilötietojen säilyttämisen määräajat.

 • Säilytämme potilaiden ja asiakkaiden potilaskertomuksia, neuvolakortteja ja hammashoitokortteja 110 vuotta potilaan tai asiakkaan syntymästä alkaen.
 • Kouluikäisten potilaskertomuksia ja kaikukardiografiatutkimusten asiakirjoja sekä kuvamateriaaleja säilytämme 5 vuotta.
 • Sairauskertomukseen kuuluvia lähetteitä, hoitokertomuksia, tutkimusvastauksia jne. säilytämme 30 vuotta sairauskertomuksen päättymisestä.
 • Säilytämme niiden työnhakijoiden CV:t, joiden kanssa ei solmita työsuhdetta, yhden vuoden ajan kielteisestä päätöksestä alkaen (peruste – Viron laki tasavertaisesta kohtelemisesta)
 • haun päättymisestä laskettuna.
 • Työntekijöiden työsopimuksia säilytämme 10 vuotta työsopimuksen päättymisestä.
 • AS Fertilitakselle lähetettyjä kirjeitä ja kirjanpidon asiakirjoja säilytämme 7 vuotta.

6. Käsittelemme henkilötietoja turvallisesti ja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, vahingossa häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta suojattuna. Luovutamme tiedossamme olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lainsäädäntöön perustuvissa tapauksissa.

7. Ilmoittaessasi meille henkilötietosi, annat meille luvan niiden käsittelyyn. Jos saamme henkilötiedot tietoomme muulla tavalla, lähetämme sinulle ilmoituksen henkilötietojen käsittelystä 1 kuukauden kuluessa, lukuun ottamatta silloin, jos

 • olet jo saanut kyseisen tiedon,
 • tiedon ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii suhteetonta vaivannäköä (esim. tieteellisten tutkimusten ja tilastojen muodossa),
 • henkilötietojen saaminen tai julkaiseminen on säädetty laissa tai
 • henkilötietoja koskee salassapitovelvollisuus.

Jos henkilötietoja ei kerätä henkilöltä itseltään, henkilötietojen käsittelemistä koskevassa lähettämässämme ilmoituksessa on seuraavat tiedot:

 • meidän tietomme vastaavana käsittelijänä;
 • tietosuojatoimihenkilömme tiedot;
 • käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus;
 • henkilötietojen lajit;
 • tiedot oikeutetusta intressistä;
 • henkilötietojen vastaanottajat;
 • tietojen säilytysaika;
 • luovuttaminen kolmanteen maahan;
 • henkilötietojen lähde;
 • automatisoidut päätökset ja profiilianalyysi.

8. Luovutamme henkilötietoja kolmansiin maihin (EU:n ulkopuolelle) ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä ja jos kyseiset maat ovat täyttäneet henkilötietosuojan riittävyysvaatimuksen.

9. AS Fertilitaksen asiakkailla, potilailla, työnhakijoilla ja työntekijöillä on sekä henkilötietojen keräämisen aikana että tilanteessa, jossa tietoja ei kerätä henkilöltä itseltään, seuraavat oikeudet:

 • oikeus pyytää päästä käsiksi henkilöä koskeviin henkilötietoihin;
 • oikeus vaatia tietojen korjaamista;
 • oikeus vaatia tietojen poistamista;
 • oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä;
 • oikeus esittää henkilötietojen käsittelyä koskevia vastaväitteitä;
 • oikeus vaatia henkilötietojen siirtoa;
 • oikeus siihen, että automaattiseen käsittelyyn perustuvaa henkilöä koskevaa päätöstä ei hyväksytä;
 • oikeus peruuttaa suostumus;
 • oikeus esittää valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle.

Edellä mainittujen ehtojen täyttämisestä vastaa AS Fertilitas. Yhteystietomme: puh. +372 605 9603 ja sähköpostiosoite fertilitas@fertilitas.ee.

Henkilötietosuojaa koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä tietosuoja-asiantuntija Mare Allakiin puh. +372 605 9666 tai sähköpostilla m.allak@@fertilitas.ee.

Henkilötietosuojaa koskevissa valituksissa voi ottaa yhteyttä Viron tietosuojaviranomaiseen sähköpostillainfo@aki.ee tai puh. +372 627 4135.

Varaa aika vastaanotolle!

Plastiikkakirurgia edellyttää aina potilaan fyysistä ja psyykkistä kykyä selvitä muutoksista. Tästä syystä ennen suunniteltua toimenpidettä on aina käytävä vastaanotolla potilaan terveydentilan selvittämiseksi. Ensikäynnin vastaanottomaksu on 95 euroa.

Fertilitaksessa kasvojen ja kaulan alueen esteettisiä ja toiminnallisia kirurgisia toimenpiteitä ja leikkauksia tekee kirurgi Peter Lohuis yhteistyössä kirurgi Lauri Maisveen kanssa. Lauri Maisvee hoitaa kaikki leikkausta edeltävät käynnit, potilaan neuvonnan ja muut leikkauksen edellyttämät tarkastukset.

Ota yhteyttä ja varaa aika, jota voimme selvittää toiveesi, odotuksesi ja esitellä mahdollisia vaihtoehtoja!

Large
Galleria

Varaa aika!  I have read and agree to the terms and conditions governing the processing of personal data


  Katso myös muut Fertilitaksen palvelut